Nguyện Mùa Vọng by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nguyện Mùa Vọng ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Nguyện Mùa Vọng using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nguyện Mùa Vọng chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nguyện Mùa Vọng by Ukulele Chords

ÐK: Từ trần gian con ngước trông [G/B]lên, Chúa ơi!
Cầu xin [Em/G]hãy mưa Ðấng Thiên Sai Chúa [C/E]ơi!
Nghe lời van thiết tha.
 
Ngày và đêm con vẫn van [G/B]xin Chúa thương,
Ngài ban [Em/G]ơn cứu rỗi yêu đương bốn [C/E]phương
cho đoàn con ngóng chờ.
 
1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm
Chúa là hừng đông phá tan mờ tối.
Qua bao thángngày, xin Chúa đoái thương.
Xóa tội trần gian xóa bao lỗi lầm.

To play the this songs, including Nguyện Mùa Vọng by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.