Nhắn bạn tình xa by Anh Việt Thu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhắn bạn tình xa ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Nhắn bạn tình xa using ukulele or guitar.
This song by Anh Việt Thu can also be played by that instruments.
=

Nhắn bạn tình xa chords has Habanera rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhắn bạn tình xa by Anh Việt Thu Ukulele Chords


Ai có hỏi nhắn lại dùm em
Từ nay thôi nhé, tình duyên đã lỡ làng rồi
Tất cả tội tình em gánh chịu mọi điều cay đắng
Mà giờ đây em tan nát lòng
Mong rằng anh hiểu sẽ tha thứ dùm.

Khi có dịp trả lại dùm cho em
Này chồng thư cũ khi xưa đã trao nhau lần đầu
đây chiếc khăn tay kỷ niệm
Em nhớ rằng một hôm anh nói
Khi biết yêu chỉ yêu người tình thôi
Nhưng hận ai chẳng bằng hận người mình đã yêu.

Nếu một mai anh nhớ lại tình mình
Thì hiểu rằng cho em đời em như hoa hướng dương
Như thuở nào vẫn như thuở nào
Dù mối tình mình đã dở dang
Dù vẫn mong cho quên hết rồi
Nhưng lòng vẫn thương, thương nhớ nhớ suốt đời.

To play the most songs, including Nhắn bạn tình xa by Anh Việt Thu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *