Nhắn về by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhắn về ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Nhắn về using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Nhắn về chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhắn về by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


1. Lại được tin bên nhà tội lắm
Lỗi đau thương bừng lửa Thái Bình
Tiếp vô Nam khi mệnh trời Xuân Lộc
Tiếng kinh buồn lan rộng tới Cao Nguyên

2. Đoạn ruột trên nuối liền đoạn dưới
Dẫu hai nơi nghìn dặm chia lìa
Sáng hôm nay hàng vạn người chung dạ
Đứng bên này nhắn gọi về bên kia

ĐK: Cha ở lại đau riêng đời ở lại
Con ra đi chung nỗi lòng người đi
Mấy mươi năm quê mình ngày thêm tệ
Như canh nhà tranh dột nát tứ bề

3. Đoạn ruột trên vẫn liền đoạn dưới
Bên kia đau bên này nặng ưu phiền
Bấy hôm nay hàng triệu người lưu lạc
Hướng tâm về nhắn hỏi cuộc vui riêng

To play the most songs, including Nhắn về by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.