Nhịp cầu tri âm by Hoài Linh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhịp cầu tri âm ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Nhịp cầu tri âm using ukulele or guitar.
This song by Hoài Linh can also be played by that instruments.
=

Nhịp cầu tri âm chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhịp cầu tri âm by Hoài Linh Ukulele Chords

1. Tôi ở đồn xa nhịp cầu duyên mong nối tri âm muốn tìm
Em ở thành đô ngại gì một câu thơ hoà điệu lòng cảm mến
Oanh, Yến hay Liên Hồng, Loan, Ðào, Diễm hằng ngày nghe nói tên
Muốn quen để rồi đến em Hậu Giang tôi cũng kiếm miền Trung tôi cũng tìm

2. Nối nhịp cầu duyên của người anh lính chiến em xin nhắn lời
Bao tuổi người ơi! đường tình đã nên đôi? Thật lòng đừng lừa dối
Ði lính bao lâu người trông đẹp xấu lập được bao chiến công?
Mấy câu thành thật ước mong vì sinh ra phận gái, hỏi ai không lấy chồng?

ĐK: Tuổi đời vừa đúng ba mươi không đẹp người cũng dễ coi
Ðộc thân vui tính tròn ba năm lính, chưa lần có bạn tâm tình
Từ ngày rời áo thư sinh, sa trường lừng tiếng chiến binh
Thề không gian dối mười huy chương thôi, có sao nói vậy người ơi!

3. Tôi ở ngoài biên gửi lòng trên trang giấy se duyên kết tình
Em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cùng lính
Khi đã nên duyên thuyền chung một bến trọn đời anh có em
Cuối năm trời lạnh gió đông, mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng!

To play the most songs, including Nhịp cầu tri âm by Hoài Linh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *