Nhớ lắm vợ ơi by Randy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhớ lắm vợ ơi ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Nhớ lắm vợ ơi using ukulele or guitar.
This song by Randy can also be played by that instruments.
=

Nhớ lắm vợ ơi chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhớ lắm vợ ơi by Randy Ukulele Chords


1. Xa một ngày nhớ lắm vợ ơi
Đếm lá vàng rơi rơi trên đường mòn
Khi đến nhà chẳng thấy vợ đâu
Bỗng dưng anh buồn mắt cay lệ nhòa.

2. Xa vài ngày nhớ quá vợ yêu
Gối chiếc phòng đơn nghe sao lạnh hồn
Xa mái nhà vắng tiếng cười vui
Ước chi lúc này có nhau vơi sầu.

ĐK:
Dù đã biết chồng đi rồi sớm về
Nhưng sao lòng chẳng thấy bình an
Chờ đêm sang đêm dài vô tận
Xa một ngày tựa mấy ngàn thu.

Vì cuộc sống chồng đi rồi sẽ về
Thêm hương đời hơi ấm tình thương
Vì tương lai chúng mình xây mộng
Xa mặt nào có cách lòng đâu.

3. Yêu trọn đời duy nhất vợ anh
Có chút hờn ghen tim anh nghẹn lời
Vợ yêu chồng giữ vững niềm tin
Sẽ không bao giờ mất nhau trong đời.

To play the most songs, including Nhớ lắm vợ ơi by Randy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *