Nhỏ Ơi Chế by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nhỏ Ơi Chế ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Nhỏ Ơi Chế using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nhỏ Ơi Chế chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhỏ Ơi Chế by Ukulele Chords

Lần đầu ta gặp nhỏ
Trên phố Trần Duy Hưng
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo: “Nhỏ sinh viên”
Uh thì còn 5 trăm
Bây giờ đi nhé nhỏ?… Nhỏ đi
 
Lần này ta gặp nhỏ
Trong khách sạn đi ra
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo , nhỏ không đi
thì nhỏ không đi
Thêm tiền đi nhé nhỏ….nhỏ đi…
 
 
 
Rồi lần ta gặp nhỏ
Đang lắc ở trong bar
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ chưa phê
Ừ thì nhỏ chưa phê
Thêm cần chơi nhé nhỏ..nhỏ phê
 
Vài lần ta gặp nhỏ
Ta biến thành thân quen
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ mang thai
Ừ thì nhỏ mang thai
Nhưng lại ko biết được
Của aii..!!!
 
Lần này ta gặp nhỏ
Đi khách ở chân đê
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ không some
Ừ thì nhỏ không some
Thêm tiền some nhé nhỏ?…nhỏ some
 
Lần này tôi gặp nhỏ
Trong nghĩa địa Sơn La
Giật mình tôi nhìn nhỏ
Định tìm vài cây nhang
Bật lửa thì ko mang
Thôi thì bye nhé nhỏ……. lần sau

To play the this songs, including Nhỏ Ơi Chế by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.