Nhớ quê hương by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhớ quê hương ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Nhớ quê hương using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nhớ quê hương chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhớ quê hương by Ukulele Chords


Quê hương ơi tôi muốn trở về
Trở về thăm lại bến sông quê
Sông quê nơi ấy bao kỷ niệm
Kỷ niệm một thời tôi ấu thơ

Bao năm xa cách lòng mong nhớ
Mong nhớ một ngày gặp bến quê
Bến quê cùng tôi theo năm tháng
Năm tháng ngày xưa đã hẹn thề

Đêm nay nơi đất khách quê người
Quê người lạc bước giữa đời tôi
Giữa đời phong sương tôi dệt mộng
Dệt mộng giàu sang nơi xứ người

Xứ người bạc bẻo giống như vôi
Như vôi mà đời đâu ai biết
Ai biết nỗi lòng kẻ tha hương
Ai biết rằng tôi khóc hay cười

Chiều nay tôi lại nhớ quê nhà
Quê nhà vời vợi cách ngàn xa
Cách xa năm tháng sao mà nhớ
nhớ quê hương nhớ thiết tha

To play the most songs, including Nhớ quê hương by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.