Nhớ tên Sài Gòn by Anh Bằng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhớ tên Sài Gòn ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Nhớ tên Sài Gòn using ukulele or guitar.
This song by Anh Bằng can also be played by that instruments.
=

Nhớ tên Sài Gòn chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhớ tên Sài Gòn by Anh Bằng Ukulele Chords

1. Ta mất nhau rồi như Sài Gòn đã mất tên
Ta mất nhau rồi như một thành phố không đèn
Ta mất nhau rồi như tượng đá mất công viên
Như đường phố mất tên quen.
 
2. Ta mất nhau rồi như Sài Gòn đã mất tên
Ta mất nhau rồi xa vùng mộng ước thiên thần
Ta mất nhau rồi con đường vắng lá me bay
Sân trường phượng vĩ rụng đầy.
 
ĐK:
Nhớ thương giấc mơ tuổi hồng
Nhớ thương tóc dài bên song
Nhớ người nhớ nắng nhớ mây trời
Và nhớ tiếng mưa rơi.
 
3. Ta mất nhau rồi như Sài Gòn đã mất tên
Ta mất nhau rồi như một cuộc sống không hồn
Ta mất nhau rồi nghe buồn rớt xuống tinh khôi
Nghe tình mình chết ngậm ngùi.
 
Sài Gòn ơi Sài Gòn yêu ơi
Ta đã mất tên người người đã mất tên ta.

To play the this songs, including Nhớ tên Sài Gòn by Anh Bằng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.