Những câu hỏi by Nguyễn Ngọc Thiện Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Những câu hỏi ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Những câu hỏi using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Ngọc Thiện can also be played by that instruments.
=

Những câu hỏi chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Những câu hỏi by Nguyễn Ngọc Thiện Ukulele Chords

Hãy chỉ cho trái tim em, có nơi nào in hơn lồng ngực anh
Hãy chỉ giúp đôi mắt em có đôi mắt nào hiểu em hơn anh

Hãy chỉ cho trái tim em nơi trú ẩn nào yên nhất
Hãy chỉ giúp đôi tay em đôi bàn tay nào thân quen
Hãy chỉ cho trái tim em có nơi nào im hơn lồng ngực anh
Hãy chỉ giúp đôi mắt em có đôi mắt nào hiểu em hơn anh

Hãy chỉ cho mái tóc em có nơi nào êm hơn bờ vai anh
Hãy chỉ giúp đôi môi em có nụ hôn nào ngọt hơn môi anh
Và khi ấy em sẽ nói anh vẫn còn hay đã hết yêu em
Và khi ấy em sẽ nói anh vẫn còn hay đã hết yêu em

Hãy chỉ cho trái tim em nơi trú ẩn nào yên nhất
Hãy chỉ giúp đôi tay em đôi bàn tay nào thân quen
Hãy chỉ cho trái tim em có nơi nào in hơn lồng ngực anh
Hãy chỉ giúp đôi mắt em có đôi mắt nào hiểu em hơn anh

Hãy chỉ cho mái tóc em có nơi nào in hơn bờ vai anh
Hãy chỉ giúp đôi môi em có nụ hôn nào ngọt hơn môi anh
Và khi ấy em sẽ nói anh vẫn còn hay đã hết yêu em
Và khi ấy em sẽ nói anh vẫn còn hay đã hết yêu em

To play the most songs, including Những câu hỏi by Nguyễn Ngọc Thiện by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.