Những con đường trắng by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Những con đường trắng ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Những con đường trắng using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Những con đường trắng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Những con đường trắng by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


Ngày xưa Huế có con đường trắng
Ơi con đường trắng Áo trắng đơn sơ
Áo trắng ngây thơ, áo trắng như mơ, áo trắng học trò

Nàng Tôn Nữ tóc nghiêng vành nón
Ơi nghiêng vành nón tiếng guốc khua vang
Ánh mắt mênh mang, ríu rít như chim khắng khít tìm đàn

Các em đi vàng thu, lá thu bay
Ðường lên trường Ðồng Khánh gió heo may
Tôi đứng chờ bên dòng Hương xanh ngát
Nghe lòng mình xao xuyến, ngất ngây say

Hò:
Hò ơ… ờ… ơ… ơ… í… í… i… à… ơi
Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng
Áo qua Ðông Ba, áo về Thượng Tứ
Áo lên Bến Ngự. áo ngược Phủ Cam

Ðầu xanh mà ai quấn khăn tang
Mùa xuân héo hắt, chứ mùa xuân héo hắt,
Dấu hờn chưa nguôi … hò ơi…

Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng
Ơi con đường trắng áo chế thương đau
Nước mắt tuôn mau, áo trắng ngây ngây áo trắng lạnh người

Còn đâu nữa những con đường trắng
Những con đường trắng, Cuối phố Ðông Ba
Áo trắng đi qua, áo trắng ngây thơ, bóng dáng ngọc ngà

To play the this songs, including Những con đường trắng by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.