Niam Xub Ntiag Txiv Xwb Pwg Chord by Tseem Thoj Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Niam Xub Ntiag Txiv Xwb Pwg Chord ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Niam Xub Ntiag Txiv Xwb Pwg Chord using ukulele or guitar.
This song by Tseem Thoj can also be played by that instruments.
=

Niam Xub Ntiag Txiv Xwb Pwg Chord chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Niam Xub Ntiag Txiv Xwb Pwg Chord by Tseem Thoj Ukulele Chords

Kuv niam kuv txiv ua neb ntxhais yeej tsi yooj yim
Yeej yuav muaj ib hnub yuav tawm rooj mus ua luag me nyab
Yuav tau tso kuv niam thiab txiv cia
Rau tej nyab tej nus saib xyuas.
 
Es yuav khuv xim khuv xim lub sij hawm
Thaum kuv me tseem pw hauv niam xub ntiag
Es yuav khuv xim khuv xin lub caij nyoog
Thaum kuv me tseem zaum saum txiv xwb pwg!.
 
Chorus
Kuv niam kuv txiv ib pliag ntshis txawm siv yog luag nyab
Kuv twb pab tsi txaus ua tsi tau ib pluag rau neb noj
Yuav tau tso kuv niam thiab txiv cia
Rau tej nyab tej nus saib xyuas.
 
Es yuav khuv xim khuv xim lub sij hawm
Thaum kuv me tseem pw hauv niam xub ntiag
Es yuav khuv xim khuv xim lub caij nyoog
Thaum kuv me tseem zaum saum txiv xwb pwg!.
 
Nej txoj kev hlub neb tej lus zoo
Kuv yuav nco ntsoov mus txog hnub uas tsi muaj kuv
Es yuav khuv xim khuv xim lub sij hawm
Thaum kuv me tseem pw hauv niam xub Ntiag
Es yuav khuv xim khuv xim lub caij nyoog
Thaum kuv yau tseem zaum saum txiv xwb pwg.
 
 
Cas yuav khuv xim khuv xim lub sij hawm
Thaum kuv me tseem pw hauv niam xub ntiag
Cas yuav khuv xim khuv xim lub caij nyoog
Thaum kuv me tseem zaum saum txiv xwb pwg!.

To play the most songs, including Niam Xub Ntiag Txiv Xwb Pwg Chord by Tseem Thoj by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.