Nỗi buồn hoa phượng by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nỗi buồn hoa phượng ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Nỗi buồn hoa phượng using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nỗi buồn hoa phượng chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nỗi buồn hoa phượng by Ukulele Chords

1. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi

2. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình không?
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu?
Những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu

ĐK:
Giã biệt bạn lòng ơi!
Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có hay

3. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm?

To play the this songs, including Nỗi buồn hoa phượng by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.