Nỗi Đau Mang Tên Em by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nỗi Đau Mang Tên Em ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Nỗi Đau Mang Tên Em using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nỗi Đau Mang Tên Em chords has Rock rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nỗi Đau Mang Tên Em by Ukulele Chords

Buốt giá nơi con ti m, từng lời em đ ã nói làm lòng anh đ au nhói.
Nếu biết phải xa nhau thì ngày hôm qua hãy đừng tìm nhau em hỡi,
Và bởi vì chúng ta đã yêu nhau, yê u thật sâu vào
trong đá y tim để một ngày chính anh phải nghe rằn g em nói
em đã không còn y êu anh.
Em đã xa rời a nh dù lòng này k hắc sâu tên em.
Lòng nhói đau vì ai, lòng tan nát vì ai.
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh.
Người có nghe gì k hông ngày đó em đã n ói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu m ỗi anh.
Giờ đây mỗi người thầm bước một đoạn đường mang theo con tim đau thương.
Lòng nhói đau vì ai, lòng nát tan vì ai.
Ngày xưa em nói rằng em không thể rời xa anh.
Người có nghe gì không ngày đó em đã nói rằng cuộc đời em đang hiến và em chỉ yêu mỗi anh.
Giờ đây mỗi người thầm bước một đoạn đường u sầu.

To play the this songs, including Nỗi Đau Mang Tên Em by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *