Nói Hết Lòng Mình by Vương Anh Tú Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nói Hết Lòng Mình ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Nói Hết Lòng Mình using ukulele or guitar.
This song by Vương Anh Tú can also be played by that instruments.
=

Nói Hết Lòng Mình chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nói Hết Lòng Mình by Vương Anh Tú Ukulele Chords

Dòng nước mắt rơi khi đậm sâu, em có muốn đâu
Nhưng khi mỗi em thương anh tình buộc phai màu từ lâu
Dường như trong trái tim của anh có hình bóng ai chúng ta đã sai
Có chăng là chưa đủ lý do để nói lời chấm dứt
…Là lúc em còn da diết nhưng phải quyết.. lìa xa.
 
Vì yêu quá, tự em khiến em nhạt nhòa
Cần anh quá, anh cứ nghĩ em chỉ là
Người lui đến khi cần, chẳng có thân phận
Duyên chúng mình, chắc chỉ đến thế thôi
 
Lòng em đau, vì ta có duyên không hậu
Cạnh nhau lâu, mà chẳng thấy mái ấm đâu
Giờ ta lỡ nhau rồi, đánh rơi duyên trời
Chưa phải người suốt đời chăm sóc anh
 
Giờ em nghĩ đôi mình nên kết thúc cuộc tình
Duyên chúng mình chắc chỉ đến thế thôi.

To play the most songs, including Nói Hết Lòng Mình by Vương Anh Tú by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.