Nói Với Anh. by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nói Với Anh. ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Nói Với Anh. using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nói Với Anh. chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nói Với Anh. by Ukulele Chords


Đ êm trong giấc mơ anh gọ i tên em
Người yê u ơi có biết anh chờ mong
Kh i tia nắng mai rơi nh ẹ bên hiên
Và em theo bình minh khẽ c ười
Rồi anh viết k húc ca đầu tiên
Gửi lời ca k hẽ theo tiếng đàn
Dành tặng riêng mình em tình y êu của anh
Hãy nói với anh em ko phải
chiếc là kia mùa thu khó c òa lá sẽ rơi
Còn lại mình anh 1 gốc cây khô mùa đôn g
Hãy nói với a nh em không phải bông tuyết kia
Mùa xuân hé cư ời tuyết sẽ tan
Em hãy nói em giống khúc nhạc
kia. Để anh yêu em đến suốt cuộc đời

To play the this songs, including Nói Với Anh. by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *