Nụ Cười Chua Cay by Tú Nhi Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nụ Cười Chua Cay ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Nụ Cười Chua Cay using ukulele or guitar.
This song by Tú Nhi can also be played by that instruments.
=

Nụ Cười Chua Cay chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nụ Cười Chua Cay by Tú Nhi Ukulele Chords

Thôi im điim đixin đừng cười vui
Thôi im điim đi vui gì mà cười
Trong hôm naychắc em saymen rượu hồng
Cớ sao emmời tôi lại làm chi đây.
 
Em em ơiduyên ta kiếp này đành thôi
Không bên nhau không chung đi về một đường
Em mang đi những yêu thương những đam mê
Những hẹn hòvà thật nhiều em ơi
 
Cớcớ saoem cười
Cớcớ sao em buồn
Nụ cười chua cay
Nụ cười thương đau
Nụ cười dối gian khổ đau.
 
Không vuisao người cười tươi
Đang vuisao người gục đầu
Trong cơn saycó ai nghe xót xa không
Ôi cuộc đờinào ai hiểu ra sao

To play the most songs, including Nụ Cười Chua Cay by Tú Nhi by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *