Nụ hoa cách mạng by Trần Quang Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nụ hoa cách mạng ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Nụ hoa cách mạng using ukulele or guitar.
This song by Trần Quang Huy can also be played by that instruments.
=

Nụ hoa cách mạng chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nụ hoa cách mạng by Trần Quang Huy Ukulele Chords

1.Trăm sông về biển Đông hát bài ca nước non chan hoà
Quê em dòng kênh mát yêu mến cho đất đai phù sa
Xuôi theo dòng kênh mát, bên nhà ai vàng đầy hoa nắng
Hoa ơi sẽ mau rơi vào giữa trong bóng cờ màu hồng tươi

2. Tung tăng màu cờ thắm ,sáng ngời thu chiến khu năm nào
Gieo trên màu ngói mới cho lớp học sáng nay hồng tươi
Em yêu màu cờ thắm với màu hoa vàng trong nắng mới
Càng yêu thiết tha quê nhà ước mong sẽ là một nụ hoa

To play the most songs, including Nụ hoa cách mạng by Trần Quang Huy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *