Ở một nơi by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ở một nơi ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Ở một nơi using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Ở một nơi chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ở một nơi by Ukulele Chords

Ở cuối một mùa xuân
Anh đứng ngoài trông xuống
Đến bên niềm thương đau
Biết chỉ là buồn rầu.

Ở cuối cuộc tình xa
Anh về như kẻ lạ
Gặp nhau nhìn không nói
Cho bóng chiều đi qua.

Ở cuối một ngày vui
Anh nghe những ngậm ngùi
Anh nghe những ngậm ngùi

Tia nắng vàng trên tóc
Nhớ quên cũng tội tình
Nhớ quên cũng tội tình.

Ở cuối con đường xưa
Anh lục tìm trí nhớ
Sao tìm hoài không ra
Hay tình đó bây giờ
Vỡ thành hạt mưa sa.

To play the this songs, including Ở một nơi by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.