Ồ uề (Je Te Verrai Passer, Je Te Reconnaitrais) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ồ uề (Je Te Verrai Passer, Je Te Reconnaitrais) ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Ồ uề (Je Te Verrai Passer, Je Te Reconnaitrais) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Ồ uề (Je Te Verrai Passer, Je Te Reconnaitrais) chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ồ uề (Je Te Verrai Passer, Je Te Reconnaitrais) by Ukulele Chords

1. Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ cần trông tia nắng hoe
Anh tin có em ngoài kia Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ cần đưa tai lắng nghe
Anh biết chân ai đang đi

uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ nhìn em qua ngõ sau
Anh tin chúng ta tìm nhau Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ cần em không bước mau
Anh biết đôi ta thương nhau!

Em như sông lớn cho đầy mương nuớc trong vườn
Mành vuờn anh thêm bóng mát
Thêm gặp mưa rơi nồng nàn (Ồ uề)

Em nay đã đến xin mời lên võng êm đềm
Nằm dài nghe hoa lá đếm
Võng đong đưa đôi nhân tình mềm

2. Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ cần em hôn má anh
Anh cho hái me còn xanh Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Rồi cùng anh đi bắt lươn
Câu cá trong mương trong truông

Em nay đã biết cây đàn anh mất hay còn
Đời còn nguyên hay rách nát
Ai nguời yêu thương, ai giận hờn

Em tuy không nói nhưng bàn tay đã phô bày
Đường tình em không rắc rối
Số em yên vui trên đường đời

3. Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chẳng cần em yêu muốn nghe
Anh ca hát câu tình si Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chẳng cần em yêu hé môi
Anh biết em đang yêu ai!

Vì trời đã khiến cho ta gặp người
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Đôi ta lấy nhau mà thôi! Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Ta sống trăm năm bên nhau!

4. Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Nhìn vào nơi xa đám đông
Anh tin có em chờ mong Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ một hôm em tới thăm
Anh bíết đôi ta trăm năm

Tăng lên —–

trời đã khiến cho ta gặp người
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Đôi ta lấy nhau mà thôi! Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chẳng cần cho ai ghét yêu
Ta sống trăm năm bên nhau!

uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Nhìn vào nơi xa đám đông
Anh tin có em chờ mong Ồ uề!
Ồ uề, ớ uế ơ uê, Ồ uề!
Chỉ một hôm em tới thăm
Anh bíêt đôi ta trăm năm

To play the this songs, including Ồ uề (Je Te Verrai Passer, Je Te Reconnaitrais) by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *