Ông Trời Cô Đơn by Quái Vật Tí Hon Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ông Trời Cô Đơn ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Ông Trời Cô Đơn using ukulele or guitar.
This song by Quái Vật Tí Hon can also be played by that instruments.
=

Ông Trời Cô Đơn chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ông Trời Cô Đơn by Quái Vật Tí Hon Ukulele Chords

Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu nhau
Trên những đám mây hồng
 
Mỗi chiều đôi trai gái dập dìu
Những bước chân
Dừng bên quán vắng
Ta tự hỏi lòng
Sao ta…vẫn hoài cô đơn?
Chẳng phải..vì ta …..một mình
Nhìn lên cao
 
Ta hỏi trời xanh
Đất trời có giống như ta?
 
Dạo :

– 4 lần
Rồi có một chiều chú chim câu
Bay một mình dưới trời bao la
Vẫn những đám mây hồng
 
Rồi có một chiều đôi tình nhân
Không còn dập dìu nơi quán vắng
Những bước chân không còn chung lối
Ta tự hỏi lòng
Họ cũng như ta
Chẳng phải …..mình ta….cô đơn
Nhìn lên cao
 
Ta hỏi trời xanh
Đất trời có giống như ta?
 
Dạo :


 
Ôi !!! Ông Trời của tôi
Nhiều năm qua Bà Trời ở đâu?
Bà xa ông rồi vì ông cao vời
Chọn thế gian, đời còn được niềm vui
Có khi trong màn đêm
Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng Nga
Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá lạnh
Trời cũng cô đơn như mọi người

To play the this songs, including Ông Trời Cô Đơn by Quái Vật Tí Hon by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.