Phải lòng by Trương Quang Tuấn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Phải lòng ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Phải lòng using ukulele or guitar.
This song by Trương Quang Tuấn can also be played by that instruments.
=

Phải lòng chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phải lòng by Trương Quang Tuấn Ukulele Chords

1. Ngó lơ lâu ngày chẳng đặng, thú thiệt thì hổng có gan
Lỡ rồi tình sâu nghĩa nặng cầm lòng đau dám than van
Giả đò, thì giả đò biết tính làm sao, biết làm sao?
Làm sao dám nói, với người tôi thương

2. Suốt đêm thâu nào ngủ được nhất định là phải nói ra
Nỗi lòng từ lâu trĩu nặng tình nồng duyên thắm đôi ta
Cũng đành, thì cũng đành nói hết một phen, nói một phen
Một phen tỏ tình, với người tôi thương

ĐK: Hò ơi! rằng tôi phải lòng, hò ơi! rằng tôi phải lòng
Chưa kịp nói ra, tôi thương nàng, nàng đi lấy chồng, giấc mộng tan
Để ai thẩn thờ trở lại vườn xưa vườn xưa sáng nắng chiều mưa

ơi! rằng tôi phải lòng, hò ơi! rằng tôi phải lòng
Nghe ngọn gió thu, reo trên đồng nàng đi lấy chồng, bến đục trong
Ngả nghiêng bóng chiều, cá lội quạ kêu người dưng đau lòng nhớ thương

To play the most songs, including Phải lòng by Trương Quang Tuấn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.