Phận bạc đời em by Khang Điền Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Phận bạc đời em ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Phận bạc đời em using ukulele or guitar.
This song by Khang Điền can also be played by that instruments.
=

Phận bạc đời em chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phận bạc đời em by Khang Điền Ukulele Chords


Thân em mười hai bến nước
Biết bến nào trong biết sông nào đục
Thương anh cả tấm chân tình
Em bỏ gia đình để được nên duyên

Xưa kia nghèo khó nhưng vui
Anh lo tần tảo sớm hôm nhọc nhằn
Ai đâu biết được chữ ngờ
Giàu sang anh nỡ phụ bạc tình em

Nghèo thì ta có nhau giàu anh thay đổi lòng
Xót xa đau nhói tâm tư muốn nói ngước hỏi trời cao
Ngậm ngùi em bước đi vì con thơ bao ngày
Dẫu cay dẫu đắng em đây cố gắng quên những chuyện xưa.

To play the most songs, including Phận bạc đời em by Khang Điền by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.