Phận Tơ Tằm by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Phận Tơ Tằm ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Phận Tơ Tằm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Phận Tơ Tằm chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phận Tơ Tằm by Ukulele Chords

Người có thương thân tôi nghệ sĩ.
Thì đừng có thương như thương hại đời .
Và đừng có nghe khi thiên hạ thường .
Dèm pha tôi kiếp xướng ca.
 
Người đến đây, đêm đêm phòng trà.
Đèn màu kết hoa , thương yêu mặn mà .
Tôi xin người, nhìn lên sân khấu.
Hãy tin tôi hơn lời ca .
 
ĐK:
Rượu nồng đó người đã say chưa .
Ân tình này sao không gắn bó .
Đời là những dòng nước vô tư .
Ta là thuyền sóng đưa xa bờ .
 
Người ngồi đó còn có nghe tôi .
Tâm tình đầy vươn lên đắm đuối .
Người đừng trách một kiếp cầm ca.
Con tằm nào không muốn vương tơ .
 
Người nói đi như tim người nghĩ.
Làm nghề xướng ca tôi mang tội gì.
Họa là có chăng tôi mang tội đời.
Làm cho nhân thế say mê.
 
Người nói đi cho tôi một lời.
Rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài.
Tạ ơn người.
Phận tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui.

To play the this songs, including Phận Tơ Tằm by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *