Phiên chợ ngày xuân by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Phiên chợ ngày xuân ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Phiên chợ ngày xuân using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Phiên chợ ngày xuân chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phiên chợ ngày xuân by Ukulele Chords


Ơ! Noọng ơi! Trắng rừng hoa ban đầu núi
Líu lo chim hót trước nhà ai
Róc rách mùa xuân về hối hả
Ngựa ơi xuống chợ cùng ta.

Ngựa đi phiên chợ ngày xuân
Miệng em cười áo em rực rỡ
Màu núi màu rừng, cho lòng anh mê say
Noọng ơi!

ĐK :Gọi em bằng tiếng khèn
Sao em mải mê hát chẳng nghe khèn anh gọi
Chập trùng đồi núi cao, tiếng lòng anh gọi bạn
Sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khèn anh

Bát rượu giữa chợ phiên
Anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn
Noọng ơi hãy về cùng anh

Thương anh, dìu anh lên ngựa
Gập ghềnh đường xa hoạ mi chim hót vang tiếng khèn anh
Thương anh, theo anh về bản thương anh
Ttheo anh về bản Noọng ơi!

To play the this songs, including Phiên chợ ngày xuân by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *