Phó Thác Nơi Cha by LM Nguyễn Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Phó Thác Nơi Cha ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Phó Thác Nơi Cha using ukulele or guitar.
This song by LM Nguyễn Duy can also be played by that instruments.
=

Phó Thác Nơi Cha chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phó Thác Nơi Cha by LM Nguyễn Duy Ukulele Chords

1.
Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách
Này tấm thân con đắng cay muôn vàn tê tái
Cha ơi sao nỡ quên con, Cha ơi sao Cha ngoảnh mặt
Nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con
ĐK.
Con xin phó thác nơi Cha
Thân con với linh hồn con
Xin Cha thêm sức cho con
Trọn vẹn theo ý Cha luôn
2.
Là kiếp sâu bọ con nay là người đâu phải
Vậy đó Cha ơi thấy con muôn người khinh ghét
Nghe như nhức nhối tâm can, nghe như mắt ứa lệ tràn
Xót xa lòng con nát tan, có ai mà thương ủi an
3.
Một chén Cha trao bao nhiêu sầu đau cay đắng
Tự ý con đây dám đâu tay cầm lên uống
Thưa Cha, con nay xin vâng, vâng theo như Cha mong chờ
Nếu Cha định con uống thôi, với con nguyện vâng ý Cha
4.
Một tấm thân con xin dâng để được hiến tế
Để cứu nhân loại thoát xa khỏi vòng tăm tối
Cha ơi, thánh giá trên vai, con xin vác hết đường dài
Miễn sao đường thập giá kia, trở nên hồng ân cứu độ

To play the most songs, including Phó Thác Nơi Cha by LM Nguyễn Duy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.