Phủ é mặc côn é báng 2 by Phong Hạo Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Phủ é mặc côn é báng 2 ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Phủ é mặc côn é báng 2 using ukulele or guitar.
This song by Phong Hạo can also be played by that instruments.
=

Phủ é mặc côn é báng 2 chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phủ é mặc côn é báng 2 by Phong Hạo Ukulele Chords

Thả song pi giản Nọong báu thả lảy ai
Giản tênh cưn lông Nọong chếp Nọong hảy pộ ngắm họt ai
Giản ải êm báu hảư Nọong cong thả ai mết song pì
Giản ba piều Nọong kháo hảư phủ ứn Nọong mặc
Báu chư ai
Ha va hính mết pi liều
Ai lảy nghin Nọong àu phùa xìa ai
Nọong ai ơi, chắng dệt chếp dệt khồm
Phủ pền trai khé hảy săng nính nọi
 
ĐK:
Phủ khắp phủ se, phủ chôm muôn hảư Nọong
Po me tánh chương xống Nọong pày hươn phùa
ải êm Nọong muôn, lảy lụ khười máư
Nọong cở hùa lảy phùa hươn hăng
Nọong ai ơi, pền sư laư báu thả ai
 
Phủ é mặc, côn é bang
Tang hau pày khay pằn sòng
Ngắm chi pền phùa mia Nọong ơi
Chàư ai chếp nặm tà ai khồm
Chôm hảư Nọong, lảy phùa hặc phùa panh
Khót hặc hau khát sòng

To play the most songs, including Phủ é mặc côn é báng 2 by Phong Hạo by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.