Phượng ca by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Phượng ca ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Phượng ca using ukulele or guitar.
This song by Vũ Đức Sao Biển can also be played by that instruments.
=

Phượng ca chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Phượng ca by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

1. Phượng ở miền Trung phượng tươi thắm hơn ngàn hoa
Chờ mùa hè sang phượng nở đón ta về
Người về miền Trung đi hết bao con đường xưa
Thăm hết bao kỷ niệm buồn
Mới biết đời cô đơn.
 
2. Chào phượng bình minh đôi má thắm tươi hồn nhiên
Giữa đời bình yên phượng đâu biết muộn phiền
Một đời ta đi theo bóng công danh phù du
Son phấn ai phai nhạt màu
Ta biết lòng phượng đau.
 
ĐK:
Ơi hỡi hoa phượng ơi
Ta cũng như phượng thôi
Một thời ta nhớ thương người
Một thời ta hát cho người
Một thời lênh đênh như bóng con thuyền trôi
 
Ta cũng như người xưa
Vai áo xanh bạc phơ
Một đời Tư Mã Giang Châu
Trở về trên bến giang đầu
Để lòng tương tư hoa cũ trót phai màu.
 
3. Phượng là loài hoa mà ta vẫn yêu ngày xưa
Phượng từ ngàn năm phượng nở đến bây giờ
Người về miền Trung trông thấy em trong màu hoa
Tiếng nói chân phương mặn
Nên viết thành phượng ca.

To play the this songs, including Phượng ca by Vũ Đức Sao Biển by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.