Quan Âm vô lượng by Lê Minh Hiền Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Quan Âm vô lượng ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Quan Âm vô lượng using ukulele or guitar.
This song by Lê Minh Hiền can also be played by that instruments.
=

Quan Âm vô lượng chords has Blues rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Quan Âm vô lượng by Lê Minh Hiền Ukulele Chords

Intro:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi tai lắng nghe nỗi đau trần gian!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi mắt thương cuộc đời!

Ai lạc loài u tối? ai ngụp sâu không lối?
Niệm danh Quán Thế Âm cho ánh dương lên bừng soi!
Niệm danh Quán Thế Âm cho đớn đau mau dần vơi.
Niệm danh Quán Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi!
Niệm danh Quán Thế Âm thường ấm êm cõi lòng

Ai chìm trong giông bão? ai ngập trong biển lửa?
Niệm danh Quán Thế Âm cho gió mưa thôi cuồng quay.
Niệm danh Quán Thế Âm cho lửa sân vơi tàn mau.
Niệm danh Quán Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi.
Niệm danh Quán Thế Âm thường có bên Mẹ hiền

To play the this songs, including Quan Âm vô lượng by Lê Minh Hiền by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.