Quán Thế Âm by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Quán Thế Âm ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Quán Thế Âm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Quán Thế Âm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Quán Thế Âm by Ukulele Chords

1. Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lan trắng
bà mẹ đi tìm con trong động hoa lan vàng
bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lam tím
bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang.

Trên đỉnh mùa xuân, mẹ ta thương cả rừng hoa
Trong mùa hạ, bên bờ lau, mẹ yêu tiếng ve rầu rầu
Thu về nằm trong bụi cây, nhớ mây trời xanh ngát
Nuôi một đàn chim mồ côi, khi đông tuyết lạnh rơi.

ĐK:
Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa mẹ lang thang
Tìm con, lòa đôi mắt, gọi con, lời đã khan
Khóc con, lệ đã cạn, thương con, lòng vắng hoang
Nhớ con, sầu đã ngất, đợi con, hồn đã tan.

Tay Mẹ đang quờ quạng, như một cành khô khan
Nhớ con tìm khắp chốn, rời rã cả thời gian
Khi còn là thiếu phụ, thơm như nhành ngọc lan
Đến nay, già tóc trắng, tìm con đà mấy trăng.

2. Thế rồi, một hôm mẹ chết, hơi mẹ trong trời chưa hết
Ôm cả trần gian đầy vơi, nhân loại đeo tang người
Tim mẹ thành ra trùng dương, máu mẹ thành sông thành nước
Ôi đời trầm luân, mẹ thương, chiếu ánh sáng từ quang.

Bây giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hoá thành hơi gió
Bốn mùa ngồi nghe mọi nơi, tiếng mẹ ru bồi hồi
Xưa là mẹ đi tìm con, tiếng mẹ ru buồn khắp chốn
Bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ hát ru dịu dàng
Tiếng mẹ hát ru dịu dàng, tiếng mẹ hát ru dịu dàng.

To play the most songs, including Quán Thế Âm by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.