Quê hương tôi làng Phượng Vỹ by Đỗ Minh Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Quê hương tôi làng Phượng Vỹ ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Quê hương tôi làng Phượng Vỹ using ukulele or guitar.
This song by Đỗ Minh Hoàng can also be played by that instruments.
=

Quê hương tôi làng Phượng Vỹ chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Quê hương tôi làng Phượng Vỹ by Đỗ Minh Hoàng Ukulele Chords


Làng Phượng Vỹ hai thôn quê tôi
Nằm trãi dài bên đường quốc lộ
Nhìn xa xa núi Chẹt nằm ngang
Như chàng khổng lồ nằm trên đồng cỏ
Bụng chàng to đây đỉnh Đá Chồng

Đường đi học chạy giữa đồng quê
Qua con sông nhỏ cùng tên Đồng Đò
Đồng Quan mênh mông bên dòng Sông
Dòng sông đầy ý nghĩa của quê tôi

Vào mùa khô sông hiền hoà như mẹ
Đưa nước về tưới mát ruộng nương
Bao trưa hè tuổi thơ tắm mát
Mùa mưa lũ sông gầm sông thét
Như trách trời sao trút nước hại dân
Như người dân sông kiên cường bất khuất
Đưa nước ra biển cả khơi xa

To play the most songs, including Quê hương tôi làng Phượng Vỹ by Đỗ Minh Hoàng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *