Rồi mai đây by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Rồi mai đây ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Rồi mai đây using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Rồi mai đây chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Rồi mai đây by Ukulele Chords

1. Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài
Rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào
Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng
Còn cho nhau chút dư hương, đừng tiếc nhau gì vấn vương

2. Mình xa nhau xin đừng quên nhau, chớ trách nhau gì
Mình xa nhau xin đừng quên mau, nắng sẽ phai màu
Đừng khóc nữa gió buồn vì mắt ướt hoen rồi
Đừng cho nhau tiếng than vang, đừng nói lên lời khóc than

3. Ngày xa nhau mưa buồn giăng mau, cất bước âu sầu
Ngày xa nhau tâm hồn thương đau, khói thuốc không màu
Mình nhớ mãi chuỗi ngày nào đó đã xa rồi
Mình chia tay gió bay bay, còn đó khung trời xám mây

4. Rồi mai đây khi mình chia tay, nhớ đến hôm nay
Rồi mai đây trong giờ chia ly, nhớ phút giây này
Hồn quyến luyến những gì mình đã cho nhau rồi
Đành xa nhau chớ đi mau, sợ vỡ tan tình bấy lâu

——————-

Qui sie ra, que su pie res, vida mia
Lo mu cho, que te quie ro, que (te-a) – do -ro
Tu vi vas, en mi pen sa mien to
(why a) ho ra me (Ar re) pien to, si yo te hice llo rar

Yo nun ca, (te-ha) (bl-a) ti con, la men ti ra
Yo siem pre, (to ha) (blo a) ti con, la ver da – ad
Qui sie ra, (que ol) vi de (s el) pas sa do
Que vuel va (s a) mi la do,
Que ten gas con pas sion

Be lieve me, when I say how much I love you
Be lieve me when I say how much I care
For give me, give me peace of mind
All I need is time, to prove my love for you

To play the this songs, including Rồi mai đây by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.