Rong chơi cuối trời quên lãng by Hoàng Thi Thơ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Rong chơi cuối trời quên lãng ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Rong chơi cuối trời quên lãng using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Thi Thơ can also be played by that instruments.
=

Rong chơi cuối trời quên lãng chords has Valse rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Rong chơi cuối trời quên lãng by Hoàng Thi Thơ Ukulele Chords

1. Ta đi lang thang theo ngày tháng
Theo đời hoang mang buồn đi bốn phương trời
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
Đi tìm quên cơn mê này

Ta đi lang thang trên đồi vắng
Qua rừng sâu cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương
Bóng người xưa quên thề
Không còn nhớ, không còn thương
Mối tình xưa quá bẽ bàng

ĐK: Một mình một bóng đời mình một mình một bóng
Chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày rồi ngày nào đó
Không ai kêu ta, có ai gặp ta

2. Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá
Trên sườn non chân ngựa hoang bước mơ hồ
Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
Đi tìm quên cơn mê này

Ta đi lang thang quên ngày tháng
Quên trần gian quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa ông
Trên nệm êm lá vàng úa
Không còn nhớ, không còn thương
Ta nằm im chết bên đường

To play the this songs, including Rong chơi cuối trời quên lãng by Hoàng Thi Thơ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.