Sài Gòn Đơn Phương by Hoàng Kha Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Sài Gòn Đơn Phương ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Sài Gòn Đơn Phương using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Kha can also be played by that instruments.
=

Sài Gòn Đơn Phương chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sài Gòn Đơn Phương by Hoàng Kha Ukulele Chords

Sài Gòn hôm nay không nắng
Sài Gòn cũng chẳng có mưa
Chỉ tồn tại nỗi nhớ chưa nguôi
Của một kẻ đơn phương dại khờ
 
Này là lời thương, lời nhớ
Một chút giận hờn vu
Hờn ghen nhiều khi thoáng qua
Nhưng chưa dám nói với em bao giờ
 
Chàng ngốc đi bên em
Chẳng dám ngõ lời cùng em
Bài hát viết riêng cho em
Cũng chẳng thể cất lên thành lời
 
Nhờ gió gửi lời yêu thương
Nhờ nắng gửi tâm tư cùng nàng
Cùng những ngọt ngào bao lâu
Ghi vào nhật đơn phương một người
 
Sài Gòn buồn thế
Sài Gòn chỉ có anh thôi.

To play the most songs, including Sài Gòn Đơn Phương by Hoàng Kha by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.