Sài Gòn trên đường Nguyễn Du by Nguyễn Tất Nhiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Sài Gòn trên đường Nguyễn Du ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Sài Gòn trên đường Nguyễn Du using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Tất Nhiên can also be played by that instruments.
=

Sài Gòn trên đường Nguyễn Du chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sài Gòn trên đường Nguyễn Du by Nguyễn Tất Nhiên Ukulele Chords

1. Cho nhau trong ngày sống còn
Này chút hân hoan phù phiếm dương gian
Cho nhau cho từng phút đời
Bùi ngọt trong đắng cay.

Cho nhau cho từng chút tình
Còn xót trong tim loài thú yêu đương
Cho nhau cho từng chút người
Dần hiếm khan chốn này.

ĐK:
Hôn nhau, tình yêu giúp ta thêm từng giờ
Nhoà trong ước
Từng khắc hơ ấm nhau tình người
Còn gắng nuôi lòng nhân
Dù trái tim bầm đen.

Hôn nhau, tình yêu giúp ta nghe Sài Gòn
Còn chưa mất tên
Và lá me rắt trên nụ cười
Đường Nguyễn Du còn thơ
Dù có đau ngẩn ngơ.

2. Đưa nhau qua từng lối đường
Dìu bước lang thang tìm chút hương tan
Yêu nhau cho ngày bớt dài
Và tuổi xanh trống trôi.

Chia nhau chia từng chán chường
Từng nỗi hoang mang loài thú sa chân
Chia nhau đôi dòng mắt lệ
Dìu nhau qua kiếp người.

To play the this songs, including Sài Gòn trên đường Nguyễn Du by Nguyễn Tất Nhiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *