Sai Lầm Cô Vy by Đình Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Sai Lầm Cô Vy ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Sai Lầm Cô Vy using ukulele or guitar.
This song by Đình Dũng can also be played by that instruments.
=

Sai Lầm Cô Vy chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sai Lầm Cô Vy by Đình Dũng Ukulele Chords


Nhân loại oán trách em rất nhiều
Sao lại mang dịch bệnh đi muôn nơi
Em làm khổ biết bao nhiêu người
Không thể nở nụ cười ở trên môi
 
Giờ lớn ra khắp toàn cầu
Mang niềm đau tràn lan ra 5 châu
Giờ chẳng thiết mong sang giàu
Chỉ cầu cho dịch bệnh trôi qua mau
 
Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời
Là không biết thương thay cho nhân loại tôi
Cuộc sống ấm êm của biết bao nhiêu người
Giờ chỉ vì em mà nguy nan chìm nổi
 
Giờ em reo rắc thế đã quá đủ rồi
Để cho chúng tôi yên thân đi dịch ơi
Giờ em cướp đi sinh linh của bao người
Vì nhiễm trúng em mà phải kết thúc cuộc đời

To play the most songs, including Sai Lầm Cô Vy by Đình Dũng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.