Sầu Chopin by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Sầu Chopin ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Sầu Chopin using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Sầu Chopin chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sầu Chopin by Ukulele Chords

1. Vương sầu nơi nao ý thắm tàn mau
Chưa nguôi yêu dấu mắt đã hoen mầu thương đau
Khóc lúc đêm thâu
Ôi tiếng lòng lơ láo đón làn nước mắt ngày nào
Khúc tình đầu, hẹn về sau

2. Lắng về môi xưa, bỗng thấy buồn đưa
Xa xôi là nhớ, lúc duyên ra đời trong
Tiếng hát đương
Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta hướng hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau
Xót xa như tình mới (Khóc cười cho)

3. Tâm hồn lên khơi sẽ thấy sầu nguôi
Cho ta tìm tới kiếp vô biên chẳng tàn phai
Cất tiếng qua đời.
Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa
Ta hoá kiếp nên lời hát bài thơ
Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ
Cho ta thành mơ, sống yên trong nghìn thu
Vắng tanh như đời gió
Ðắm trong tình cũ bóng ta còn nhớ thiên thu sầu u

To play the this songs, including Sầu Chopin by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.