Sầu đông by Khánh Băng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Sầu đông ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Sầu đông using ukulele or guitar.
This song by Khánh Băng can also be played by that instruments.
=

Sầu đông chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sầu đông by Khánh Băng Ukulele Chords


1. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa
Đời trai gió sương, về thăm cố hương
Tìm bao nhớ thương, mà sao phố phường vắng
Tình sầu lạnh buốt đêm trường.

ĐK: Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời
Biết đâu trên đường vạn nẻo từ ly
Biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay
Mà tôi vẫn còn nhớ nhớ nhớ nhớ
Phút giây ban đầu.

2. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi
Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió đông
Tình yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ
Sầu đông còn đến bao giờ.

To play the most songs, including Sầu đông by Khánh Băng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *