Sau này gặp lại by Baby Wolfy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Sau này gặp lại ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Sau này gặp lại using ukulele or guitar.
This song by Baby Wolfy can also be played by that instruments.
=

Sau này gặp lại chords has Blues rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sau này gặp lại by Baby Wolfy Ukulele Chords

Verse 1:
Bao lâu ko gặp,
Thời gian trôi quá mau .
Bao lâu ko gặp,
Được nhau .
 
Em theo ai rồi,
Chuyện em đâu phải tôi .
Em theo ai rồi,
Mặc em .
 
Pre-chorus:
Em đi cho lòng
này chơi vơi.
Anh luôn ngóng trông
một điều rằng là…
 
Chorus 1:
Mong sau này gặp lại
Để nói với em chẳng ai đúng sai
Để nói với em chẳng ai có lỗi
Để nói với em ngày qua anh ra làm sao
 
Mong sau này gặp lại
Còn nói với nhau được thêm mấy câu
Còn nói với nhau được thêm giây phút
Còn nói với nhau đôi lời…
… chào hỏi thăm nhau.
 
 
Verse2:
Em đi cho lòng này chơi vơi
Anh luôn mong sớm mai đẹp tươi
em lại quay trở về
Quên hết bao lỗi lầm, ta vẫn giữ
vẫn giữ đến, đến bây giờ rồi chia xa
 
Chorus 2:
Mong sau này gặp lại
Để nói với em chẳng ai đúng sai
Để nói với em chẳng ai có lỗi
Để nói với em ngày qua anh ra làm sao
 
Mong sau này gặp lại
Còn nói với nhau được thêm mấy câu
Còn nói với nhau được thêm giây phút
Còn nói với nhau đôi lời…
 
————————————
Chorus 3:
Mong sau này gặp lại
Để nói với nhau chẳng ai đúng sai
Để nói với nhau chẳng ai có lỗi
Để nói với nhau thành tâm một lời cảm ơn
 
Mong sau này gặp lại
Đừng nói với anh rằng em có con
Đừng nói với anh rằng em đã cưới
Đừng nói với con em rằng
“Chào chú đi con!” .

To play the most songs, including Sau này gặp lại by Baby Wolfy by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.