Sẽ hơn bao giờ hết by Trúc Hồ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Sẽ hơn bao giờ hết ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Sẽ hơn bao giờ hết using ukulele or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Sẽ hơn bao giờ hết chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sẽ hơn bao giờ hết by Trúc Hồ Ukulele Chords


Đang có em chiều nay
Mà đã nhớ em ngày mai
Yêu em ngất ngây đêm nay
Trọn kiếp sẽ không hề phai.

Yêu em anh sẽ yêu em
Dù mai đây tình có chết
Yêu em anh mãi yêu em
có cách xa một đời.

Sẽ hơn bao giờ hết
Anh nhớ anh từng phút
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh cần em đến.

Sẽ hơn bao giờ hết
Anh yêu em
Sẽ hơn bao giờ hết
Hơn hết những
Anh có trên đời này.

To play the this songs, including Sẽ hơn bao giờ hết by Trúc Hồ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.