Siêu Nhân Đến by Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Siêu Nhân Đến ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Siêu Nhân Đến using ukulele or guitar.
This song by Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Siêu Nhân Đến chords has Fox rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Siêu Nhân Đến by Vũ Hoàng Ukulele Chords


Có năm chiếc xe năm màu khác nhau
Trắng đen xanh vàng đỏ lướt từ xa
Xe hiện đại có hai ống
Em ráp vào là thành siêu nhân
 
Đây siêu nhân các bạn ơi
…La la lá lá la là la
Đi diệt ác hay đi trừ gian
Vượt qua núi cao hay vượt biển sâu
 
Siêu nhân đến chúng ta chiến đấu
Bao kẻ xấu mau chạy trốn mau

To play the most songs, including Siêu Nhân Đến by Vũ Hoàng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.