Son by Đức Nghĩa Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Son ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Son using ukulele or guitar.
This song by Đức Nghĩa can also be played by that instruments.
=

Son chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Son by Đức Nghĩa Ukulele Chords


Em bước í chòng chành trên con dốc í tuổi em
Mặt trời tưng tửng lăn dài sau í lưng thon
Chạng vạng guốc mộc khua ròn í tiếng kêu sang

Gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tưởi bước í phong sương
Ngại ngần í cái chi chi nợ nần í thế gian si
í i a i a í á í a a ya ha í a í a í a

Em đẹp em xinh em
Em con nước em đang tràn
Non í thời non xanh nước í thời nước biếc
Con trăng vẫn tròn em vẫn son í a ôi a á à ôi á a à ơ

Quay vần con quay quay
Anh say giấc mơ say tình
Say người anh yêu, say người anh thương
Đêm phơi nõn nà em vẫn son í à ôi a ah ah à ơ

To play the this songs, including Son by Đức Nghĩa by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.