Sông Lô by Văn Cao Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Sông Lô ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Sông Lô using ukulele or guitar.
This song by Văn Cao can also be played by that instruments.
=

Sông Lô chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Sông Lô by Văn Cao Ukulele Chords

Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u
Ru ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu.
Sông Lô, sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang
Ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông xưa

Trên dòng sông trở về đoàn người
reo mừng vui trên sóng nước biếc
Trôi đầy sông bao đám xác thù
dân hân hoan nghe sóng réo vi vu xa xa
Đường ngập người vang gió lá vi vu hiền hoà

Sông mênh mông như bát ngát hát
Thây giặc trôi trở về ngập bờ
Sông Gầm vang tiếng súng trái phá
Bao rừng thu như bát ngát người
Dân hân hoan chiến sĩ Pháo binh Việt Nam ghi công
Tiếng trái phá quân thù ngập chìm dòng
Đây dòng Lô, đây dòng

Đoàn quân thời chinh chiến ca rằng
Đây Vol Ga, đây oai hùng
Đây sông Lô, đây sóng căm hờn vút cao
Sóng lấp lánh ngàn sao đoàn chiến sĩ sông

Chiến sĩ sông Lô thân rừng áo sương đã ca rằng
Giờ mồ thực dân, sóng lấp thét vang
Chiến sĩ sông Lô oai hùng đấu tranh
Gặp nhiều vạn sóng, thây giặc nát tan trong tâm can toàn dân

Thề trong đêm gió rét từng sân vui bóng người quanh lửa hồng
Nền khô trơ than xám đêm chìm đợi ánh chiêu dương

Vui hát ca hoà vui hát ca hoà dân buông lưới Phan lương vui bóng thuyền
Lều dựng lên ven sông bóng người sầm uất bến then

Vui hát ca hoà vui hát ca hoà chí kiến thiết bên sông Lô đắp nhà
Bao dân trong khu mười mơ thành người sông Lô.

Đời vui hát lên, đời vui sướng về
Vui hát ca hoà vui hát ca hoà chí chiến đấu đây tay trai Việt Bắc
Sông Lô đang xuôi mau tin về đồng lúa reo mừng
Rung trong bao hương đồng mừng một mùa chiến công

Vui hát ca hoà vui hát ca dân vui nắng Như chim xuân thấy mùa
Và đài hoa lưu luyến xanh rừng đầy lá búp non.

Vui hát ca hoà vui hát ca hoà những lưới mắc ta vui khoan cá đầy
Ta tay dân chài xuôi ngược dòng sông
Từng quăng lưới xa, từng vây lưới giặc

Vui hát ca hoà vui hát ca hoà với ánh sáng ta đang xây đời mới
Sông nuôi dân thiên thu đã hoà mạch máu bao người
Sóng xuôi quanh co về, hoà mạch cùng với xuôi

Dòng sông Lô trôi, dòng sông Lô trôi
Mùa xuân tới nước băng qua ngàn
Nước in ven bờ xanh ươm bóng tre, dòng sông Lô lướt trôi

To play the most songs, including Sông Lô by Văn Cao by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.