Tạ Ơn Đời by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tạ Ơn Đời ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Tạ Ơn Đời using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tạ Ơn Đời chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tạ Ơn Đời by Ukulele Chords

1. Tim vang còn giây lát
Hơi run còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền
 
2. Ôi một lần nương náu
Đi trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu
Dam em sèo nhân thế
Chưa phai lòng say
Với đôi ba lần gian dối
Đời vẫn ban cho ngọt bùi
 
ĐK:
3. Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trong gói
Ngóng trông ra đời góp mối chung vui
Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời
 
4. Mang ơn đời chăn vỗ
Dâng cho người yêu goá
Dâng cây đàn bơ
Dâng biết bao ân tình xưa
Mang ơn đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà
 
(Giang Tau)
(2) (3) (4)

To play the most songs, including Tạ Ơn Đời by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.