Tạ tình by Hoàng Thi Thơ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tạ tình ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Tạ tình using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Thi Thơ can also be played by that instruments.
=

Tạ tình chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tạ tình by Hoàng Thi Thơ Ukulele Chords

Từ kiếp nào ta ngỡ bơ
Người ân tình sao nỡ xa ta
Từ kiếp nào tình nỡ tình sầu
lòng thì ngỡ lòng buồn
Lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng
Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng
Ai đi tìm ai suốt đời
Ai đi tìm ai suốt đời.

Tình yêu nào như đến trong
Tình yêu nào êm ái như thơ
Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ
Đợi chờ từng phút từng giờ
Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ
Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ
Anh đi tìm em suốt đời
Anh đi tìm em suốt đời.

Đời anh ngỡ chết theo ngày buồn
Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui
Niềm vui đó xót xa đợi chờ
Giờ đã tới với tình em cho.

Tình yêu này anh nhớ ơn em
Tình yêu này anh nhớ ơn thêm.
Tình yêu này, tình quá ngọt ngào
tình còn quá tràn đầy
Tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy nghẹn lời
Lòng thấy ngẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời
Anh tôn thờ em suốt đời
Anh tôn thờ em suốt đời.

Tình yêu này, tình yêu này
Tình yêu này, tình yêu này
Tình yêu này, ta nhớ ơn em.

To play the this songs, including Tạ tình by Hoàng Thi Thơ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.