Tấm Bánh Đời Con by Thanh Lâm Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tấm Bánh Đời Con ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Tấm Bánh Đời Con using ukulele or guitar.
This song by Thanh Lâm can also be played by that instruments.
=

Tấm Bánh Đời Con chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tấm Bánh Đời Con by Thanh Lâm Ukulele Chords

1. Con xin làm tấm bánh bẻ ra hiến trao muôn người.
Mãi ấp ủ niềm tin chứa chan bao lời ủi an.
Con xin làm tấm bánh sẻ chia cho khắp mọi nơi.
Cho thế nhân muôn đời được luôn sống vui Tin Mừng.
 
ĐK. Ôi Giê-su trên bàn thờ, Thập Giá hiến trao tình yêu.
Chiên hy sinh xoá tội đời, Ngài là hy lễ tuyệt vời.
Con xin dâng cuộc đời để nên tấm bánh tình yêu.
Tấm bánh ngát ân tình bẻ ra hiến trao muôn người.
 
2. Con xin làm tấm bánh để nên lễ dâng tinh tuyền.
Với xác hồn mỏng manh, với cả tâm tình biết ơn.
Mong cho toàn nhân thế hiệp thông trong Chúa là Cha.
Luôn sống vui trong nguồn tình yêu phúc ân cứu độ.
 
3. Con lãnh nhận hồng ân để nên muối men cho đời.
Mãi rao truyền Chân Lý, Ánh Quang soi đời tối tăm.
Đưa muôn lòng nhân thế tìm theo trên lối trường sinh.
Luôn hướng lên Quê Trời, niềm tin sắt son không rời.
 
4. Chung nhau một tấm bánh hiệp thông trong chén nho tinh tuyền.
Chúa kêu mời đoàn con kết liên trong tình mến thương.
Như xua đoàn Dân Thánh hiệp thông chiên lễ Vượt Qua,
nay chúng con kết hiệp tình thương thiết tha chan hoà.

To play the most songs, including Tấm Bánh Đời Con by Thanh Lâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.