Tặng Em (Một Ngàn Bài Hát Cho Em) by Duy Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tặng Em (Một Ngàn Bài Hát Cho Em) ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Tặng Em (Một Ngàn Bài Hát Cho Em) using ukulele or guitar.
This song by Duy Quang can also be played by that instruments.
=

Tặng Em (Một Ngàn Bài Hát Cho Em) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tặng Em (Một Ngàn Bài Hát Cho Em) by Duy Quang Ukulele Chords

Em ơi! Đừng buồn, vì chuyện mình chẳng thành đôi
Em ơi! Đừng khóc, nỗi buồn chỉ là hư vô
Mùa thu, vẫn hát về một ngày ta bên nhau
Nhưng, đâu biết ta chẳng còn gì cho nhau.
 
Giá như ta còn chờ nhau dưới mưa ngoài kia
Giá như em đến cho lòng này bao giấc
Nếu mai không gặp thì xin thôi đừng mong nhớ
Đừng ôm nỗi đau chạy theo một đời.
 
Anh, sẽ viết một ngàn bài hát cho em
Về tình yêu một thời mộng mơ say đắm
Dù anh biết em chẳng còn nghe nữa đâu
Dù thời gian chẳng mang yêu thương trở về
 
Giá như ta còn chờ nhau dưới mưa ngoài kia
Giá như em đến cho lòng này bao giấc mơ
Nếu mai không gặp thì xin thôi đừng nhớ
Đừng mong điều gì nơi đây…

To play the this songs, including Tặng Em (Một Ngàn Bài Hát Cho Em) by Duy Quang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.