Tắt Đèn by Dật Hanh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tắt Đèn ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Tắt Đèn using ukulele or guitar.
This song by Dật Hanh can also be played by that instruments.
=

Tắt Đèn chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tắt Đèn by Dật Hanh Ukulele Chords


1. Tắt đèn, trầm mình vào đêm tối tăm
Tắt đèn, chạy khỏi cuộc đời oái ăm
Chạy trốn những lũ sâu mọt đang nhìn mình đăm đăm
Chạy trốn những tháng năm dài sắc nhọn tựa dao găm
Chạy trốn những góc tối tràn lan trong tim
 
2. Bao lâu nay dường như đã lặng câm
Tắt đèn! Tìm đâu thấy một nguồn sáng nơi cuối đường
Bỏ lại sau lưng những dấu vết quá khứ điêu tàn
Tắt đèn! Để những nỗi đau ngày xưa chẳng tìm thấy ta
Để sớm mai ta không, không còn sợ thức giấc
 


 
(1) (2)
Tắt đèn! Để những nỗi đau ngày xưa chẳng tìm thấy ta
Để sớm mai ta không, không còn sợ thức giấc

To play the this songs, including Tắt Đèn by Dật Hanh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *