Té Xe Ăn Chè by Jimmy Nguyễn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Té Xe Ăn Chè ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Té Xe Ăn Chè using ukulele or guitar.
This song by Jimmy Nguyễn can also be played by that instruments.
=

Té Xe Ăn Chè chords has Blues rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Té Xe Ăn Chè by Jimmy Nguyễn Ukulele Chords

Hôm nay ra đường tự nhiên té xe.
Đùng một cái. Dăng teqe.
Thấy bé té xe chàng bay ra đỡ nè.
Xong đi ăn chè vui quá thích ghê.
 
Sau hôm ăn chè anh hay nhắn tin.
Cùng dạo phố. Hay đi chơi.
Muốn nói với anh là mê anh lắm rồi.
mong được một ngày bên anh sánh đôi.
Hoo hóo…
 
Cuộc đời tím tái đùng một cái hóa xanh.
Nhờ anh em quên buồn lo.
Cùng hát vang thật to.
Rằng mình sẽ mãi nguyện cùng đi chung đường.
Rằng em yêu anh, thương anh, cưng anh nhiều nhất.
Hêy…♬
 
Mê anh rồi nên em ngốc ghê.
Ngày ngồi ngóng. Đêm trông mong.
Chỉ muốn thấy anh và bên anh mỗi ngày.
Không ai có quyền ngăn cách chúng ta!!
 
Tuy em hơi lùn mập còn anh thì ốm cao.
Vậy thì cũng đâu có sao.
Bước kế bên nhau nhìn cũng đâu có tệ.
Đâu có cái gì đâu mà phải quê!!
Còn hơn là ếếê..
 
Ngày người bước đến cuộc đời em sáng tươi.
Chẳng mang âu lo phiền lo.
Cùng hát vang thật to.
Rằng mình sẽ mãi nguyện cùng đi chung đường.
Rằng em thương anh, yêu anh
Cưng anh nhiều nhất hú lelelele le

To play the this songs, including Té Xe Ăn Chè by Jimmy Nguyễn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.