Thà Người Đừng Hứa by Nguyên Chấn Phong Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thà Người Đừng Hứa ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Thà Người Đừng Hứa using ukulele or guitar.
This song by Nguyên Chấn Phong can also be played by that instruments.
=

Thà Người Đừng Hứa chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thà Người Đừng Hứa by Nguyên Chấn Phong Ukulele Chords

Bến đơi người xưa, nước mắt chảy dài trên sông
Có một người quên một người cớ sao nhớ hoài
Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn còn nhớ
Người giờ ấm êm cao sang quên nghĩa quên tình.
 
Chuyến đò người đi đâu nhớ bến chiều nơi xưa
Kỷ niệm tàn phai như cơn gió thoảng vô tình
Chiều chiều đứng trông xa xa ngóng ai về bến
Chỉ là mênh mông con nước với riêng mình ênh.
 
Thà người đừng hứa thà người đừng hứa
Sẽ mãi yêu tôi sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời
Thà người đừng hứa thà người đừng hứa
Có lẽ bây giờ tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng.

To play the most songs, including Thà Người Đừng Hứa by Nguyên Chấn Phong by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *