Thầm thì by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thầm thì ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Thầm thì using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Thầm thì chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thầm thì by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

1. Thầm thì sông hỏi đò ngang
Thương ai em vẫn chưa sang nhà chồng
Vườn sau cây bưởi ra bông
Hương bay đầy xóm động lòng người ta

Thầm thì trăng lại hỏi hoa
Yêu ai em cứ vào ra một mình
Cây đa giếng gạch sân đình
Bao nhiêu trai gái tỏ tình với nhau

2. Thầm thì trầu lại hỏi cau
Đợi ai em chẳng qua cầu gió bay
Cầu tre lắt lẻo lung lay
Biết sang rồi được ngày về không

Thầm thì bướm nói cùng ong
Chờ ai em vẫn một lòng với ai
Xuân về mặc lá mặc cây
Hương bay mặc gió cầu gầy mặc sông

ĐK: Kẻo ai mặc bưởi ra bông
Ai tương tư cũng mặc lòng người ta
Trăng tròn trăng khuyết mặc hoa
Sân đình giếng gạch cây đa mặc người.

Trầu cau mặc kệ tháng mười
Bướm ong mách lẻo mặc lời bướm ong
Hỡi em yêu dấu quê hương
Mai anh dù ở mười phương anh cũng về

To play the most songs, including Thầm thì by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.